Algemeen – Calamiteitenfonds

Calamiteitenfonds

Huski Reizen (KVK 11017338)  is aangesloten bij het Calamiteitenfonds. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Het Calamiteitenfonds betaalt de extra kosten die ontstaan doordat een reis moet worden aangepast in verband met een calamiteit.

 

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.
Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Voor meer informatie over het Calamiteitenfonds kunt u contact met ons opnemen.
Ook kunt u kijken op www.calamiteitenfonds.nl. Registratienummer calamiteitenfonds: 2507