Algemeen – Kernwaarde

Kernwaarden

Huski Reizen streeft een aantal idealen na die wij kernwaarden noemen. Dit zijn onze essentiële grondbeginselen waar wij in geloven en van waaruit wij handelen. De kernwaarden die wij hanteren zijn niet alleen van belang voor onze medewerkers op kantoor in Houten, maar ook voor onze instructeurs.


Cruciaal voor het succes van Huski is dat haar medewerkers hun beslissingen en acties baseren op de volgende kernwaarden:

POSITIVITEIT
 • Positieve uitdaging zien in de problemen van collega’s en klanten
 • Feedback geven en ontvangen met een positieve insteek/houding
 • Een positieve houding in verbale en non-verbale communicatie
 • Enthousiasme overdragen en het beste in anderen naar boven halen
BETROKKENHEID
 • Geloof in de missie van Huski
 • Initiatief tonen in het algemeen en binnen je functie
 • Inleven in de klant
 • Bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van Huski
EERLIJKHEID
 • Eerlijkheid naar elkaar, de klant en zakenpartners
 • Zeg hardop wat je vindt, iedere mening heeft waarde
 • Wees direct naar elkaar, met een positieve houding
EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID
 • Uit jezelf doen wat nodig is voor je functie
 • Al je afspraken nakomen
 • Zelf beslissen binnen geschepte kaders
 • Eigen doelen stellen
 • Actief over je voortgang rapporteren
TEAMGEEST
 • Actief samenwerken aan het gemeenschappelijke doel
 • Actief bijspringen als collega’s het druk hebben
 • Rekening houden met elkaar
GROEI
 • Jezelf als individu, het team en het bedrijf actief ontwikkelen
 • Leren van feedback
 • Het teamverband versterken
 • Kansen zoeken en zien
 • Huidig beleid blijven toetsen, verbeteren en alternatieven bedenken