Slider

Garanties

Voor Huski Reizen is de samenwerking met partners erg belangrijk. Onze partners zijn bedrijven of instellingen waar wij ons aan willen committeren. Hierbij letten wij op veiligheid (materialen, werkprocessen, kwaliteitsnormen), betaalbaarheid en natuurlijk een positieve enthousiaste instelling. We hebben geruime ervaring in de samenwerking met deze partners en hun diensten en producten.

Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk (SGRZ) 

Huski Reizen (KvK:11017338) is aangesloten bij SGRZ. U kunt dit controleren via www.sgrz.nl. Binnen de grenzen van de SGRZ-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGRZ. De SGRZ Garantie houdt in dat de opdrachtgever ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.”

Calamiteitenfonds

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Het Calamiteitenfonds betaalt de extra kosten die ontstaan doordat een reis moet worden aangepast in verband met een calamiteit.

Partners_Calamiteitenfonds

VeBon

De VeBON (Vereniging van Buitensport Ondernemingen Nederland) is dé brancheorganisatie voor buitensportondernemers. VeBONadviseert, ondersteunt en controleert haar leden bij de organisatie van activiteiten en de bedrijfsvoering.

Partners_VeBon

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Huski Reizen is een erkend leer- en stagebedrijf.

Vraag hier vrijblijvend een offerte aan