Slider

Garanties

Voor Huski Reizen is de samenwerking met partners erg belangrijk. Onze partners zijn bedrijven of instellingen waar wij ons aan willen committeren. Hierbij letten wij op veiligheid (materialen, werkprocessen, kwaliteitsnormen), betaalbaarheid en natuurlijk een positieve enthousiaste instelling. We hebben geruime ervaring in de samenwerking met deze partners en hun diensten en producten.

VZR Garant (vanaf 1 maart)

Per 1 maart 2020 maakt Huski Reizen gebruik van de garantieregeling VZR Garant (www.vzr-garant.nl) om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling. U kunt dit controleren via de deelnemerspagina van de website van VZR Garant. Binnen de grenzen van de Garantieregeling (te vinden op de website van VZR Garant) is de garantie van VZR Garant van toepassing. In de Garantieregeling leest u op welk (reis)aanbod de garantie van VZR Garant exact van toepassing is en wat deze garantie inhoudt. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Huski Reizen niet worden verleend, kunt u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@vzr-garant.nl of +31 (0)85 13 07 630.

VZR Garant garantieregeling

Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk (SGRZ) (tot 1 maart)

Huski Reizen (KvK:11017338) is tot 1 maart aangesloten bij SGRZ. U kunt dit controleren via www.sgrz.nl. Binnen de grenzen van de SGRZ-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGRZ. De SGRZ Garantie houdt in dat de opdrachtgever ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.”

Calamiteitenfonds Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Het Calamiteitenfonds betaalt de extra kosten die ontstaan doordat een reis moet worden aangepast in verband met een calamiteit.

VeBon

De VeBON (Vereniging van Buitensport Ondernemingen Nederland) is dé brancheorganisatie voor buitensportondernemers. VeBONadviseert, ondersteunt en controleert haar leden bij de organisatie van activiteiten en de bedrijfsvoering.

VeBON branchevereniging

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Huski Reizen is een erkend leer- en stagebedrijf.

Vraag hier vrijblijvend een offerte aan